Oferta educativa

La nostra escola aten a alumnat en necessitats educatives especials de 3 a 21 anys. Actualment l’equip docent està format per un total de 12 mestres especialistes en atenció a la diversitat, 3 terapèutes snoozlen, 1 tècnic en comunicació augmentativa i/o alternativa, 1 tècnic especialista en cuina, 6 educadores, 1 psicòloga, 1 logopeda, i 2 fisioterapeutes pediatrics.

 

Oferim les etapes d’escolarització en educació primària, secundària i post-obligatòria.