Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Com a representants de la titularitat: 

José Manuel Agramunt Monllau

Com a representant de l’ajuntament: 

Anna Algueró i Caballé

Com a representants del sector pares:

Margarita Giménez Garcia

Yolanda Navarro González

Cinta García Segarra

Cristina Sabaté Feced

Com a representants del sector del professorat:

Montse Espuny Fandos

Jana Estrada Viladrich

Cristina Codinachs Noailles

Ariadna Gonzàlez Garriga

Com a representant de coeducació:

Ariadna Gonzàlez Garriga

Com a representat del sector d’administració i serveis:

Fany Pons Burgués 

Com a direcció del centre: 

Sara Acosta Ferri 

Paula Lleixà Ferrando

Carmelo Fernández Ramos