Pilotatge Disseny Universal per a l’Aprenentatge

El nostre centre ha estat seleccionat per La Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat) per participar en el Pilotatge de Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA). Formarem un tàndem amb la ZER Mestral per tal d’implentar aquesta metodologia en un projecte que definirem conjuntament aquest curs i començarem a implementar el curs següent.

Aquest pilotatge forma part del projecte “Red para la Educación Inclusiva” (REI), de Plena Inclusión, organització que representa a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a Espanya. Aquest projecte persegueix facilitar el procés de transformació cap a una educació inclusiva, tal com contempla l’Art. 24 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (UN, 2006) a través del desenvolupament de prototips innovadors en l’entorn educatiu.

El projecte promou el desenvolupament de processos d’innovació a l’aula, implementat metodologies d’aprenentatge innovadores que actualment s’estan aplicant en entorns escolars ordinaris amb uns resultats fantàstics. És necessària la recerca de nous sistemes d’aprenentatge i avaluació que permetin el desenvolupament de tot l’alumnat de manera justa i equitativa. Això vol dir que el professorat ha de ser capaç d’adaptar-se a les necessitats i potencialitats del seu alumnat mitjançant noves eines d’ensenyament.

L’estratègia fonamental d’aquest programa és generar sinèrgies, recursos i suports que facilitin la necessària transformació dels centres educatius ordinaris i específics cap a cultures, polítiques i pràctiques inclusives. 

Responent a la realitat de la nostra comunitat autònoma es treballarà en tàndem, és a dir, un escola d’educació especial amb una escola ordinària. Aquesta metodologia pretén aliniar les dues escoles en una direcció comú i des de l’aportació particular de cadascuna d’elles, amb l’objectiu de transformar els entorns educatius cap a models més inclusius.

Cada tàndem estarà format dues escoles, com a mínim i tres persones en cascuna d’elles (un alumne, un familiar i un docent).

El DUA és un marc que aborda la promoció d’aprenentatge a través de currículums flexibles, tenint en compte des del principi la diversitat de l’alumnat de manera que es generin objectius, mètodes, materials i avaluació adaptats a cada alumne/a. És un conjunt de principis enfocats cap a la inclusió i l’accessibilitat.

El DUA implica que l’educació sigui necessàriament accessible, i per tant és clau en el camí cap a la inclusió efectiva ja que proporciona eines per a l’accessibilitat i la cooperació. És una visió humanista de l’educació basada en la diferència com a riquesa, en la recerca de punts forts i en la diversitat com a regla i no com a excepció.

Quan es parla de el disseny universal per a l’aprenentatge, se solen diferenciar tres àrees fonamentals:

  • La representació que fa a l’contingut i als coneixements: què aprendre. oferir diferents opcions per a l’accés a l’contingut, tant a nivell perceptiu com comprensiu.
  • La motivació fa referència a el compromís i a involucrar: per què aprendre. proveir de diferents formes de contribuir a l’interès de l’alumnat promovent la seva autonomia i la seva capacitat d’autoregulació.
  • L’acció i l’expressió, es refereixen a: com aprendre. Atorgar tot el protagonisme a l’alumnat, mitjançant l’ús de metodologies actives

Aquest Pilotatge pretén donar suport a processos d’implementació inicial del DUA a les aules. Per a això, es capacitarà als equips docents participants perquè disposin d’eines que els permetin flexibilitzar les seves aules i adaptar-se a les necessitats i potencialitats de l’alumnat mitjançant nous marcs de ensenyament. El marc d’aplicació de l’DUA dotarà el professorat d’eines per fer aules accessibles, trobar mètodes d’ensenyament adaptats i aprofitar al màxim el potencial de cada alumne/a a favor del seu aprenentatge.

Es tracta d’implementar en una o diverses aules aquesta metodologia per provar la seva efectivitat i avançar cap a models d’ensenyament en aules diverses que assegurin que l’alumnat aprèn les mateixes coses de forma adaptada.

La formació es durà a terme de forma on line, amb una tutora experta en el tema que anirà conduint l’aprenentatge a través de la posada en pràctica d’exercicis. Aquest coneixement es generalitzarà en l’equip motor i es plantejarà un projecte de Pilotatge que consisteixi en la implantació de la metodologia.

(Presentació pilotatge on line)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>