Xarxa de Competències Bàsiques

La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) és una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació, dins del seu pla de formació permanent. La Xarxa Cb està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge.

L’objectiu d’aquesta acció conjunta dels equips de treball és desenvolupar l’aprenentatge i l’avaluació per competències en els centres educatius, a partir de la reflexió pedagògica sobre la pròpia pràctica docent, orientada a assolir millores en els aprenentatges de l’alumnat.