3r: Municipi del Bages

Guió:

  • Índex
  • Situació geogràfica (Situació al mapa respecte d’altres municipis)
  • Breu ressenya històrica (Escollir un esdeveniment important)
  • Informació sobre el paisatge (Fauna, flora, relleu, …)
  • Principals vies de comunicació (Situació al mapa de les principals vies)
  • Economia (Quin és el motor econòmic del municipi)
  • Festes populars
  • Llocs d’interès turístic (Què visitar?)
  • Bibliografia (Família, webs internet, llibres, guies, …)
  • Opinió personal