PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019


Benvolgudes famílies,

Ja s’acosta el període de preinscripció per al curs vinent, del 13 al 24 d’abril de 2018. Us recordem que només es pot fer una única preinscripció, i ha de ser a l’escola que vulgueu posar en primera opció.

En cas que la vulgueu fer a la nostra escola, cal que truqueu per demanar hora i així us podrem atendre millor. El full de preinscripció el podreu omplir a l’escola directament. Els documents que cal adjuntar són els següents:

  • DNI/NIE o PASSAPORT PARE/ TUTOR I MARE / TUTORA.
  • DNI/ NIE o PASSAPORT DE L’ALUMNE/A (si en té).
  • LLIBRE DE FAMÍLIA
  • TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL
  • 1 FOTOGRAFIA MIDA CARNET DE L’ALUMNE/A
  •  LLIBRE DE VACUNES. Si l’alumne/a no està vacunat, cal un certificat mèdic justificatiu.
  • TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL (En cas de ser-ho).