Oferta educativa

L’escola Sant Esteve de Guialbes està situada al poble de Sant Esteve de Guialbes dins el municipi de Vilademuls (Girona). És una escola rural de titularitat pública on hi assisteixen els nens i nenes dels diferents pobles que formen part de Vilademuls (Galliners, Olives, Ollers Orfes, Parets d’Empordà, Sant Esteve de Guialbes, Sant Marçal de Quarantella, Terradelles, Vilamarí, Vilademuls, Vilademí, i Vilafreser). Actualment hi ha 6 grups classe; P3, P4 i P5, 1r, 2n, 3r i 4t,  i 5è i 6è. Ara mateix l’escola acull 96 alumnes i disposa d’ 10,5 mestres.

Ens definim com una escola democrática, es celebren assamblees periòdicament amb tots els alumnes de l’escola i amb tota la comunitat educativa. A l’escola s’utilitzen diferents metodologies de treball: treball per projectes, treball cooperatiu, racons, tallers amb grups de diferents edats, etc. Es pretén potenciar el treball en grups reduïts i dos mestres a l’aula per tal de poder-nos adaptar millor a les necessitats de cada infant i es té molt en compte l’educació emocional.

L’anglès s’introdueix a P3 i cada vegada va adquirint més importància. A part de les hores de llengua anglesa es fa un taller de plàstica en anglès de 2n a 6è i un taller d’entorn en anglès de P4 a 1r.

La música i la psicomotricitat es treballen des de P3, 1 hora setmanal.