Instal·lacions

En general l’aspecte físic de l’escola és força agradable. Hi entra molta llum natural i la sensació és d’ordre i harmonia.
Les dependències de l’escola estan ocupades per acollir grups d’alumnes, aules ordinàries, petites aules de reforç i alguna altra polivalent. A més a més hi ha una aula de música, dues biblioteques (una per educació infantil i una per primària), una aula d’informàtica equipada i una aula d’anglès. En un petit edifici annex s’ubica l’aula de religió i el dormitori de l’alumnat de P-3 que fa ús del servei de menjador. El centre disposa de quatre patis: un per a educació infantil, un per a primària i dos de més petits, polivalents.
L’escola té un ascensor que comunica només amb la primera planta de l’edifici central. Queden vuit aules repartides als edificis laterals per on només s’hi pot accedir mitjançant quatre escales diferents.
L’aula bolet que se’ns va adjudicar el curs 2012-2013 ha obligat a anar reestructurant espais interns atenent a les característiques i a les edats de l’alumnat.