Especialitats

Als espais on els alumnes fan educació artística, també hi passen coses que cal compartir.  potser amb pintures o plastilina, fang o cartrons, potser amb eines informàtiques……Aquests són els enllaços que us portaran als blogs on l’educació artística de primària i d’infantil.