Instal·lacions

L’escola municipal Pau Vila compta amb espais amplis, lluminosos i diferenciats per a parvulari i primària; i amb espais comuns per a idiomes, música, plàstica, mediateca i gimnàs.

L’any 2000 es va remodelar l’escola per tal d’acollir-hi, a partir del 2001, l’escola bressol Bellmunt.

Activitats i serveis

Activitats obligatòries:
– Són les àrees d’aprenentatge obligatòries que s’imparteixen dins de l’horari lectiu.
– Les planifica l’Administració educativa autònoma i l’equip docent del centre per mitjà del Projecte Curricular de Centre (PCC).
– Es realitzen amb recursos públics de l’Administració

Activitats complementàries:
– Les pot planificar l’equip docent del centre per complementar el PCC.
– Es realitzen gràcies a l’aportació de recursos públics de l’Administració i a l’aportació voluntària de recursos econòmics dels pares i mares.

Mediateca-biblioteca:
Fomentem l’ús de la mediateca per a la lectura, préstec i consulta de recursos impresos audiovisuals i tecnològics.

Sortides i activitats:
Les sortides i activitats poden ser culturals, relacionades amb el currículum i recreatives.
Es fomenta la participació en les activitats culturals i esportives que s’organitzin en el districte.
La relació de sortides de tot el curs, es donen a cada família a principi de curs.

Piscina:
Es considera una activitat complementària de l’àrea d’educació física.
Els/les alumnes de parvulari hi van tot el curs i amb autocar. Els/les alumnes de Cicle Inicial la meitat de curs.
Es demana l’acompanyament d’un grup de pares i mares, perquè ajudin als vestuaris.
L’especialista d’educació física supervisa el bon funcionament de l’activitat.

Colònies:
Els nens i nenes van tres vegades de colònies a Primària: cicle inicial, cicle mitjà i 6è.

Activitats extraescolars:
Es fan fora de l’horari lectiu.
Les planifica i gestiona la Junta de l’Ampa.
Es realitzen gràcies a l’ús de recursos públics de l’Administració i a l’aportació voluntària de recursos dels pares i mares.

Servei de migdia:
L’espai de temps de migdia és de 12,30 a 15 hores per l’alumnat d’Educació Infantil i de Primària. Disposem de servei de cuina propia
Està gestionat per una empresa contractada pel Consell Escolar de l’escola.
Es un espai educatiu que complementa l’educació integral del nen/a. És un temps dedicat al descans, a l’oci, a participar en un seguit d’activitats lúdiques, a adquirir habilitats de relació social,….
Inclou diferents tipus d’activitats: dinar, descans, esbarjo, activitats organitzades, tallers i activitats extraescolars.