Preinscripció curs 2021 – 2022

OFERTA DE PLACES 2020 – 2021

Període: del 15 al 24 de març de 2021

Sol·licitud: https://preinscripcio.gencat.cat/

Novetats:

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.

Hi ha dos tipus de sol·licitud:

 • Electrònica: cal identificació digital (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve, idCat)
 • Suport informàtic: sense identificació digital

Quins són els documents necessaris?

 • Llibre de família.
 • DNI/NIE, passaport o document Unió Europea. El DNI només serà necessari en cas de sol·licituds amb suport informàtic o en cas que l’aplicació no l’hagi pogut validar.
 • Indicar tutor/a de contacte amb la seva adreça de correu electrònic.
 • Núm. d’Identificació d’alumne (alumnes matriculats a Catalunya en anys anteriors). En cas de P3 o alumne nou a Catalunya s’ha de deixar en blanc.

Adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc.), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Quins són els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat?

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola.
 • En enviar la sol·licitud és automàtica la consulta al padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar.
 • Si encara no hi consten al padró, certificat o volant de convivència de l’alumne amb els tutors.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola.
 • Persones assalariades: el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa.
 • Treballadora o treballador autònom: model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania.
 • La certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat.
 • En enviar la sol·licitud és automàtica.
 • Discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, hi ha 3 possibilitats:
  • 1. Certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes.
  • 2. Document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa
  • 3. El certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental.
 • Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció.
 • Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

HORARI D’OFICINA
Dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de març.
Matí: de 9h a 13h
Tarda: de 15h a 16h

 

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

 • La persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat s’identifiquin amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutores.
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre del nostre centre és 17008237, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>