PROTOCOLS DE SEGURETAT I HIGIENE PEL CURS 2020-21 (el·laborat pel claustre de professors i professores i aprovat per consell escolar)