PLA D’AVALUACIÓ DE CENTRE

El Pla d’avaluació de centre recull tot el procés d’avaluació integral de l’escola amb l’objectiu de convertir-se en un estímul de millora constant per als mestres i contribuir en la millora de la qualitat educativa.

Pla d’avaluació de centre103754394