Equip de mestres

Equip de mestres

A l’escola Marta Mata actualment treballem 33 mestres,  1 tècnica d’Educació Infantil i una educadora d’educació especial.

Les mestres estem organitzades en equips de nivell. Aquests equips estan formats per les  tutores i/o tutors  i un altre mestra del cicle (especialista o membre de l’equip directiu) per tal de facilitar el desenvolupament del PEC i  l’assoliment de les capacitats i competències bàsiques, possibilitant el màxim el desenvolupament educatiu de tots/es els nostres alumnes, aprofitant al màxim els recursos humans dels que disposem.

Equip directiu

Carme Rengel:  Porta 11 anys al centre i és mestra d’Educació Infantil. Màster en Pedagogia Sistèmica  i Màster en Direcció d’Institucions Educatives per la Universitat de Barcelona.

Paula Ramon: Porta 10 anys al centre i és mestra d’Educació Primària.

Aurora Gil: Porta 12 anys al centre i és mestra d’Educació Infantil.

 

EQUIPS DOCENTS D’EDUCACIÓ INFANTIL
P-3 P-4 P-5
Montserrat Colominas Elisabeth Gorjón +

Georgina Font

Núria Comellas
Sara Rodríguez Cristina Casanovas Cristina Campillo
Laura Sala Aurora Gil Imma Picón
Educadora d’educació especial: Ruth Casellas

 

 

EQUIPS DOCENTS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ SISÈ
Sandra Marini Marta Fernández Sandra Gallego Sonia Sánchez Àusies Canal Margarita Caballero

+ Alba Ventura

Ana Tudela Esther Saavedra Lucía Millán Montse Fortí Montse Obach Noemí Soriano
Alba Torrent Cristina García Carme Rengel Enric Udaondo Lucas Soldado Ana Isern
Eva Ordóñez

Ana Maria Cantueso

 

Verónica Costa

 

Paula Ramon

 

EQUIP MESTRES SUPORT A LA INCLUSIÓ

 

Anna Espinàs

 

Claudia Redondo Susana Ortega

 

ESPECIALITATS
EDUCACIÓ FÍSICA MÚSICA ANGLÈS
 

Eva Ordoñez

Lucas Soldado

 

Enric Udaondo

Vero Costa

Ana Maria Cantueso