Equip personal d’administració i serveis educatius

Professional d’atenció educativa:

La Laura Sala és tècnica en educació infantil i forma part de l’equip de P3

Professional auxiliar educatiu: 

L’Arantxa Larraínzar és l’administrativa de l’escola i dona suport a l’equip directiu.

Conserge: 

El Cesc Martí és el conserge de la nostra escola i és un gran suport en el nostre dia a dia.

Vetlladors: 

El David Fernández i el Benjamí Olm, son els professionals que donen suport a alguns infants amb necessitats educatives especials