Consell Escolar

Consell Escolar:

  • Presidenta: Carme Rengel
  • Cap d’estudis: Paula Ramón
  • Secretària : Aurora Gil
  • Representants dels Mestres: Anna Alcalde, Montse Colominas, Ester Febrero i Sandra Marini.
  • Representants de pares i mares:  Diego Belmonte, Albert Canal, Glòria Diaz, David Tamboleo i Vanesa Ventura
  • Representant de l’AMPA: Esther Huete
  • Representant del Personal d’Administració i Serveis ( PAS): Arantxa Larraínzar
  • Representant de l’Ajuntament:Gemma Boix
  • Data de Constitució: 17/12/2018