JA HA ARRIBAT L’ÚLTIM DIA DE PISCINA!

Els nens i nenes de cicle inicial ja han acabat les sessions de piscina. S’ho han passat molt rebé i han experimentat sensacions dins d’un altre medi que no és el terrestre. EL MEDI AQÜÀTIC!

Han estat capaços d’organitzar-se la roba i han progressat molt en l’autonomia personal i els hàbits saludables (higiene).

També, gràcies als cursets, han pogut desplaçar-se per l’aigua com veritables peixets.