Recursos online

Tutorials Moodle

Descripció de Moodle

Els entorns d’aprenentatge moodle EIX són entorns inicialment molt bàsics per tal de poder iniciar els centres en l’ús de moodle com a entorn virtual d’aprentatge en línia. En aquest vídeo coneixerem l’entorn i com identificar-se, saber si la sessió està iniciada o no i amb quin usuari.

Participació en un fòrum i lliurament de tasques i activitats

Què et trobaràs quan accedeixis a un curs. Quins recursos i activitats pots trobar i què cal que facis en respondre un fòrum o entregar una tasca.

 

Com estar al dia dels comunicats i activitats

Com accedir al tauler (/moodle/my), calendari, tasques pendents, a la missatgeria, com veure els missatges pendents de llegir als fòrums, progrés de compleció, consultar les qualificacions. Ús del paràmetre /moodle/my