Instal·lacions

Les instal.lacions de la nostra escola són:

AULA D’INFORMÀTICA

GIMNÀS

BIBLIOTECA

AULA USEE

AULA DE MÚSICA

MENJADOR

SALA DE MESTRES

3 PATIS: PATI GRAN PISTA / PATI SORRA / PATI INFANTIL

HORT