Audició musical

Cada curs els/les alumnes de l’escola van al Teatre Comtal a gaudir d’una audició musical; treballada, prèviament, durant les classes de música.