GEP

GENERACIÓ PLURILINGÜE

HOW FAR CAN WE GO!

Des del curs 2016-2017 l’escola participa en el programa GEP (Grup  d’Experimentació per al Plurilingüisme)

El GEP és un programa del Departament d’Ensenyament en què participen un conjunt de centres de tot Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.

Aquest curs 2019-2020 continuem i consolidem el projecte GEP: “How far can we go?”.
Aquest projecte engloba una diversitat d’activitats des de cicle Infantil a Superior amb l’objectiu que els nens i nenes tinguin moltes oportunitats d’utilitzar l’anglès de forma comunicativa i com llengua per aprendre. La nostra prioritat és el treball de la competència en la comunicació oral.

Què fem?

Educació infantil

P3

 • Rutines en anglès un dia a la setmana a partir del segon trimestre.

P4 i P5

 • Activitats de plàstica en anglès a tots els grups. Tant a P4 com a P5 aquestes activitats de plàstica es duen a terme en grups desdoblats. A més a més, a P4 i P5 també es realitzen tallers en anglès.
 •  Activitats d’ampliació de vocabulari a P5.
 • Sessions amb grup desdoblat amb una auxiliar de conversa anglesa que desenvolupa un treball oral sistemàtic de qualitat a P4 i P5 .
 •  A P4 i P5 es du a terme una sessió d’ambients d’art en anglès.

Educació primària

1r i 2n

 • Música en anglès (una sessió setmanal).
 • Tallers de medi i ciència tant a primer com a segon. A primer l’anglès també participa en la sessió d’ambients amb un espai de medi natural.
 • A primer i segon l’auxiliar de conversa anglesa du a terme un treball oral sistemàtic de qualitat en una sessió setmanal.
 • Les tutores realitzen una rutina, un cop o dos a la setmana, incorporant l’anglès dins l’aula ordinària amb vídeos, cançons, jocs i documentals d’ aspectes que els infants estan treballant en el seu dia a dia.
 • Realitzem projectes amb metodologia PBL i apliquem metodologia AICLE.
 • Aquest curs hem començat a participar en un projecte eTwinning, una plataforma que permet cooperar amb projectes d’ escoles europees.
 • Activitats de teatre en anglès a cada nivell.

3r i 4t

 • Tant a tercer com a quart es realitzen tallers de medi i ciència en anglès.
 • L’auxiliar de conversa anglesa realitza tant a tercer com a quart un treball sistemàtic oral de qualitat amb mig grup. En aquests desdoblaments es treballen jocs i activitats orals en parelles, petit grup, etc.
 • Aquest curs hem començat a participar en un projecte eTwinning.
 • Activitats de teatre a cada nivell.
 • Realitzem projectes amb metodologia PBL i apliquem metodologia AICLE.

5è i 6è

 • Treballen un mòdul de ciència en anglès d’una sessió setmanal.
 • A cinquè treballen en grup desdoblat en una sessió.
 • A sisè l’auxiliar de conversa anglesa fa un treball sistemàtic oral amb mig grup.
 • Cinquè participa en l’English Morning col·laborant amb altres escoles del poble.
 • El grup de sisè participa en l’espai de ràdio amb intervencions en anglès, ENGLISH CLIPS.
 • Activitats de teatre a cada nivell.
 • Realitzem projectes amb metodologia PBL i apliquem metodologia AICLE.