Informacions curs 2019-2020

DIA PER VISITAR L’ESCOLA: dimarts 10 de setembre de 2019
El dimarts 10 de setembre de 09:00h a 11:00h les famílies i nens/nenes poden venir a l’escola per a conèixer i/o saludar el mestre/a tutor/a i visitar l’aula.

REUNIONS DE FAMÍLIES DE GRUPS CLASSE AMB TUTORS/ES

Curs Dia Hora Lloc
P3 Dimecres 4 de setembre.
Més endavant, concretarem també un dia de la
segona setmana de novembre de 2019 a les 16:45h
17:00 h Aula de Psicomotricitat
P4 Dilluns 16 de setembre 16:45 h Aules
P5 Dijous 26 de setembre 16:45 h Aules
1r Dimecres 18 de setembre 16:45 h Aula de música
2n Dimecres 25 de setembre 16:45 h Aules
3r Dilluns 23 de setembre 16:45 h Aula de música
4t Dijous 19 de setembre 16:45 h Aules
Dimarts 24 de setembre 16:45 h Aula de música
Dimarts 17 de setembre 16:45 h Aules

Per fer ús del servei gratuït d’acollida que, per aquestes reunions ofereix AMPA, cal que us hagueu apuntat anant a la Caseta de Can Josep (caseta AMPA) com a molt tard el dia anterior a la reunió.
Tel. 93 795 82 06        Correu electrònic: maragall.ampa@gmail.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les inscripcions es faran els dies del 12 al 25 de setembre a l’AMPA en els següents horaris:
Matins de 09:00 h a 10:00 h
Tardes de 15:00 a 18:00 h.
Les activitats extraescolars començaran el dimarts 1 d’octubre de 2019.

MENJADOR ESCOLAR 2019-2020

 • Reunió informativa dijous 5 setembre 2019 a les 17:00h a l’aula de música
  Si es vol fer ús del servei gratuït de guarderia que ofereix l’AMPA, cal que us hagueu apuntat a l’AMPA com a molt tard el dia anterior a la reunió.
 • INSCRIPCIONS on-line http://www.saned.net adjuntant el codi de centre CEN00025
  Telèfon Saned 937 904 093
 • INSCRIPCIONS al menjador a l’escola
  Dijous 5 de setembre al finalitzar la reunió
  Dimarts10 de setembre de 9:00 h a 11:00h ( dia de visita a les aules i tutors/es)

RELIGIÓ
Qui vulgui fer un canvi en aquesta opció, ha de passar per secretaria i comunicar-ho per escrit abans del dia 10 de setembre de 2019.

LLIBRES DEL CURS 2019-2020
El  llistat quedarà penjat a les cartelleres i al  web de l’escola. També s’enviarà mitjançant l’ APP de l’escola.

LLIBRES DE REUTILITZACIÓ  I MATERIAL ESCOLAR
A l’inici del nou curs els mestres repartiran a l’alumnat l’agenda, el material escolar i els llibres de reutilització. Caldrà  que la família hagi pagat ,en els terminis fixats, la corresponent quota.

SERVEI D’ACOLLIDA D’INFANTS MATÍ I TARDA
L’AMPA ofereix el servei d’acollida d’infants des del primer dia de curs, el dijous 12 de setembre.
Matí: de 07:30h a 09:00h (Entrada pel Rial, a la caseta de l’AMPA)
Tarda: de 16:30h a 17:45h.
Inscripcions: al despatx de l’AMPA del 2 al 6 de setembre de 15:00h a 18:00h.

XANDALL ESCOLAR
Per a les activitats de l’escola i les activitats extraescolars.
Portar el xandall és optatiu però molt recomanable. La venda la fa l’AMPA.

CONSERGERIA
A la consergeria de l’edifici Rial se us atendrà, dins l’horari de treball dels conserges, en tot allò que us calgui..
Matins: de 08:15 h a 12:15h
Tardes: de 15:15h a 16:15h

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ
Per a certificacions, matrícules, rebuts de material i sortides, etc…
Horari fins el 5 de juliol: de 08:00h a 13:00h.
Horari del 2 al 10 de setembre: de 08:15h a 13:00h.
A partir del 12 de setembre cada dia de 08:15h a 13:00h i els dijous també de 15:00h a 16:45h

DIRECCIÓ I CAP D’ESTUDIS
Cal demanar hora.
Tel 93 792 28 02