Horari

Entrades 9:00h i 15:00h

Cal respectar els llocs i els horaris establerts.

Sortides 12:30 i 16:30 h

  • Els nens i nenes de P3, P4, P5 i 1r es recullen a les aules.
  • Els nens de 2n surten acompanyats pels mestres i les famílies els recullen al lloc que s’informa a començament del curs.
  • L’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è surten sols.

Mai es dóna cap infant (de P3 fins a 2n) a una persona diferent del pare o mare, si l’escola no té constància que ho ha autoritzat la família per escrit.

FORA DE L’HORARI ESTABLERT D’ENTRADES I SORTIDES CAL ADREÇAR-SE SEMPRE A LA CONSERGERIA DE L’ENTRADA PRINCIPAL DEL RIAL.

Mai es deixa plegar sol cap alumne/a fora de l’horari establert. La família l’ha de recollir en el vestíbul de l’edifici Rial