Normes i Funcionament

ENTRADES I SORTIDES

  1. Entrades 9:00h i 15:00h

Cal respectar els llocs i els horaris establerts.

2. Sortides 12:30 i 16:30 h

Els nens i nenes de P3, P4, P5 i 1r es recullen a les aules.

Els nens de 2n surten acompanyats pels mestres i les famílies els recullen al lloc que s’informa a començament del curs.

L’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è surten sols.

Mai es dóna cap infant (de P3 fins a 2n) a una persona diferent del pare o mare, si l’escola no té constància que ho ha autoritzat la família per escrit.

FORA DE L’HORARI ESTABLERT D’ENTRADES I SORTIDES CAL ADREÇAR-SE SEMPRE A LA CONSERGERIA DE L’ENTRADA PRINCIPAL DEL RIAL.

Mai es deixa plegar sol cap alumne/a fora de l’horari establert. La família l’ha de recollir en el vestíbul de l’edifici Rial.

ABSÈNCIES I RETARDS

L’escola porta un rigorós control de les absències i dels retards.

Tot infant té el dret d’anar a l’escola cada dia i per tant l’assistència és obligatòria. Qualsevol falta s’ha de notificar per escrit i, si es produeixen absències o retards continuats sense justificar o injustificables,s’activa un protocol pel que es comunica a Serveis Socials les faltes. Això implica que es demanarà explicacions a les famílies i se’ls exigirà el compliment del deure de portar sempre i puntualment els seus fills/es a l’escola.

En el cas que un nen/a estigui malalt la família s’ha d’avisar l’escola des del primer dia i portar la corresponent justificació signada a l’agenda del nen/a.

A més de la justificació del pare mare, la família haurà d’adjuntar la justificació de professionals (metges o altres), si l’escola ho demana.

Recordeu que l’assistència a l’escola és obligatòria i només és justificada l’absència per malaltia de l’alumne/a o una força major.

QUOTES

  1. Material i llibres de reutilització

A final de curs es cobra de material i llibres de reutilització. Els imports es donen en una circular informativa a les famílies.

Només es compra material per al nen/a, si la família ha pagat la quota.

L’escola ajuda a sol·licitar beques.

2. Sortides i activitats culturals

Totes les famílies han d’autoritzar la participació dels infants en les sortides a l’inici del curs escolar.

Es paga el 50% a primers d’octubre i l’altre 50% a primers de febrer

No es pot participar de l’activitat de teatre o sortida, si no s’està al dia dels pagaments.

SALUT A L’ESCOLA

1. Malalties i accidents

Si l’alumne/a es posa malalt a l’escola, es telefona a la família. Mai es dóna cap medicació.

Si pren mal a l’escola, fem primeres cures i, si es considera convenient, el portem al CAP. Avisem la família (per mitjà de l’agenda o telèfon, segons el cas)

La família ha d’estar localitzable i tenir les dades actualitzades a secretaria i a l’agenda del nen/a.

2. Medicaments

Segons la normativa vigent el personal de l’escola no està autoritzat a donar cap tipus de medicació a l’alumnat. Només en cas que sigui del tot impossible fer-ho fora de l’horari escolar s’administrarà la medicació, si la família adjunta a la seva petició, signada, la recepta o informe mèdic.

ENTREVISTES

Cada família serà convocada com a mínim una vegada al llarg del curs. Els pares i mares, sempre que ho desitgeu, també podeu demanar entrevista al tutor/a i us aconsellem, sempre que sigui possible, que vingueu tots dos.

REUNIONS

Se’n fa una a l’inici de cada curs. És important assistir-hi per tenir una bona informació del funcionament de l’escola i del curs que comença.

CIRCULARS I NOTIFICACIONS

És molt important que els pares i mares llegiu tots els “papers” que els infants porten de l’escola. Alguns són únicament informatius, altres , a més a més, requereixen que els torneu signats en uns terminis concrets.

Trobareu al web penjades les circulars i els impresos

CORREUS ELECTRÒNICS

L’Escola envia informacions generals per mitjà del correu electrònic.

NOTES A LES AGENDES

Sempre que trobeu una nota escrita a l’agenda pel tutor/a, altres mestres, direcció, coordinadora de menjador, etc Cal que la signeu. D’aquesta manera es té constància que l’heu llegit.

HÀBITS SALUDABLES A L’ESCOLA

1. Embolcalls

A l’escola cal portar els esmorzars i els berenars amb carmanyoles o embolcalls reulitzables. Mai amb paper d’alumini o plàstics.

2. L’esmorzar

L’esmorzar que es fa a l’escola no pot ser el primer àpat del dia. Per assegurar un bon rendiment al matí i una millor actitud, a l’hora d’entrar a classe els nens i nenes han de venir ben esmorzats de casa. Per als més petits l’esmorzar que es fa a l’escola és un complement, per a uns, i per a altres és massa tard.

3. Caramels

L’escola no fomenta el consum de llaminadures i caramels.

Encara que els pares/mares en portin a l’escola pels aniversaris, no es repartirà bosses de caramels a l’alumnat.

Si voleu que el vostre fill/a del parvulari celebri l’aniversari, us aconsellem que porteu una coca casolana o galetes.

4. Ni un paper a terra

El recinte escolar ha d’estar net i pulcre.

Cal recollir de terra tot allò que, per efectes del vent o altre motiu, hagi anat a parar a terra en lloc de la paperera.

Els xiclets no són permesos a ningú dins el recinte escolar ni tampoc menjar llavors amb closca.

ROBA

Les peces d’abric que els nens/es porten al llarg del curs han de portar una beta cosida, d’uns 15cm de llargada, per poder-la penjar amb comoditat.

Jaquetes, xandalls, caçadores, abrics, etc… han d’estar marcades amb el nom.

Les bates també han de portar el nom i la beta per penjar-les.

Xandall

L’escola i l’AFA han treballat plegats per aconseguir que els alumnes de l’escola puguin tenir a la seva disposició un xandall i roba esportiva dissenyada especialment per a l’Escola per a realitzar les activitats de l’escola i les activitats extraescolars.

Portar el xandall és optatiu però molt recomanable.

Podeu demanar més informació i fer les comandes a l’AFA, dins el seu horari d’atenció al públic.

MENJADOR

El menjador és gestionat per l’empresa SANED. Telèfon de contacte: 93 790 40 93.

Podeu trobar tota la informació a la secció específica del menjador

L’AFA

No s’ha de trucar al telèfon de l’escola per a qüestions relacionades amb l’AFA.

L’AFA col·labora amb l’escola:

  • gestionant l’acollida de matí de 7.45 a 9h.
  • organitzant el servei gratuït d’acollida de tarda (guarderia) per als nens/es que els seus pares/mares assisteixen al taller de famílies del parvulari o reunions.
  • organitzant múltiples activitats extraescolars.
  • organitzant el sopar i la festa de final de curs.
  • organitzant jornades esportives, etc.

Les inscripcions de les activitats que organitza l’AFA es fan al despatx de can Josep (antiga casa del conserge entrant pel barri principal del Rial).