Normes i Funcionament

ENTRADES I SORTIDES

  1. Entrades 9:00h i 15:00h

Cal respectar els llocs i els horaris establerts.

2. Sortides 12:30 i 16:30 h

Els nens i nenes de P3, P4, P5 i 1r es recullen a les aules.

Els nens de 2n surten acompanyats pels mestres i les famílies els recullen al lloc que s’informa a començament del curs.

L’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è surten sols.

Mai es dóna cap infant (de P3 fins a 2n) a una persona diferent del pare o mare, si l’escola no té constància que ho ha autoritzat la família per escrit.

FORA DE L’HORARI ESTABLERT D’ENTRADES I SORTIDES CAL ADREÇAR-SE SEMPRE A LA CONSERGERIA DE L’ENTRADA PRINCIPAL DEL RIAL.

Mai es deixa plegar sol cap alumne/a fora de l’horari establert. La família l’ha de recollir en el vestíbul de l’edifici Rial.

ABSÈNCIES I RETARDS

L’escola porta un rigorós control de les absències i dels retards.

Tot infant té el dret d’anar a l’escola cada dia i per tant l’assistència és obligatòria. Qualsevol falta s’ha de notificar per escrit i, si es produeixen absències o retards continuats sense justificar o injustificables,s’activa un protocol pel que es comunica a Serveis Socials les faltes. Això implica que es demanarà explicacions a les famílies i se’ls exigirà el compliment del deure de portar sempre i puntualment els seus fills/es a l’escola.

En el cas que un nen/a estigui malalt la família s’ha d’avisar l’escola des del primer dia i portar la corresponent justificació signada a l’agenda del nen/a.

A més de la justificació del pare mare, la família haurà d’adjuntar la justificació de professionals (metges o altres), si l’escola ho demana.

Recordeu que l’assistència a l’escola és obligatòria i només és justificada l’absència per malaltia de l’alumne/a o una força major.

QUOTES

Aquest curs 2020-2021 el rebut de material no es cobrarà el proper 1 de juliol com és habitual. El rebut es passarà el proper 1 d’octubre del 2020.

Per altra banda, tal i com us vàrem informar en comunicats anteriors, la part proporcional de la quota de material del 3r trimestre es descomptarà del rebut del proper curs.

 Us informem que el càlcul s’ha fet descomptant,de la quota total, el preu de l’agenda.

  1. Material i llibres de reutilització

A final de curs es cobra de material i llibres de reutilització. Els imports es donen en una circular informativa a les famílies.

Només es compra material per al nen/a, si la família ha pagat la quota.

L’escola ajuda a sol·licitar beques.

2. Sortides i activitats culturals

Totes les famílies han d’autoritzar la participació dels infants en les sortides a l’inici del curs escolar.

Es paga el 50% a primers d’octubre i l’altre 50% a primers de febrer

No es pot participar de l’activitat de teatre o sortida, si no s’està al dia dels pagaments.

SALUT A L’ESCOLA

1. Malalties i accidents

Si l’alumne/a es posa malalt a l’escola, es telefona a la família. Mai es dóna cap medicació.

Si pren mal a l’escola, fem primeres cures i, si es considera convenient, el portem al CAP. Avisem la família (per mitjà de l’agenda o telèfon, segons el cas)

La família ha d’estar localitzable i tenir les dades actualitzades a secretaria i a l’agenda del nen/a.

2. Medicaments

Segons la normativa vigent el personal de l’escola no està autoritzat a donar cap tipus de medicació a l’alumnat. Només en cas que sigui del tot impossible fer-ho fora de l’horari escolar s’administrarà la medicació, si la família adjunta a la seva petició, signada, la recepta o informe mèdic.

ENTREVISTES

Cada família serà convocada com a mínim una vegada al llarg del curs. Els pares i mares, sempre que ho desitgeu, també podeu demanar entrevista al tutor/a i us aconsellem, sempre que sigui possible, que vingueu tots dos.

REUNIONS

Se’n fa una a l’inici de cada curs. És important assistir-hi per tenir una bona informació del funcionament de l’escola i del curs que comença.

CIRCULARS I NOTIFICACIONS

És molt important que els pares i mares llegiu tots els “papers” que els infants porten de l’escola. Alguns són únicament informatius, altres , a més a més, requereixen que els torneu signats en uns terminis concrets.

Trobareu al web penjades les circulars i els impresos

CORREUS ELECTRÒNICS

L’Escola envia informacions generals per mitjà del correu electrònic.

NOTES A LES AGENDES

Sempre que trobeu una nota escrita a l’agenda pel tutor/a, altres mestres, direcció, coordinadora de menjador, etc Cal que la signeu. D’aquesta manera es té constància que l’heu llegit.

HÀBITS SALUDABLES A L’ESCOLA

1. Embolcalls

A l’escola cal portar els esmorzars i els berenars amb carmanyoles o embolcalls reulitzables. Mai amb paper d’alumini o plàstics.

2. L’esmorzar

L’esmorzar que es fa a l’escola no pot ser el primer àpat del dia. Per assegurar un bon rendiment al matí i una millor actitud, a l’hora d’entrar a classe els nens i nenes han de venir ben esmorzats de casa. Per als més petits l’esmorzar que es fa a l’escola és un complement, per a uns, i per a altres és massa tard.

3. Caramels

L’escola no fomenta el consum de llaminadures i caramels.

Encara que els pares/mares en portin a l’escola pels aniversaris, no es repartirà bosses de caramels a l’alumnat.

Si voleu que el vostre fill/a del parvulari celebri l’aniversari, us aconsellem que porteu una coca casolana o galetes.

4. Ni un paper a terra

El recinte escolar ha d’estar net i pulcre.

Cal recollir de terra tot allò que, per efectes del vent o altre motiu, hagi anat a parar a terra en lloc de la paperera.

Els xiclets no són permesos a ningú dins el recinte escolar ni tampoc menjar llavors amb closca.

ROBA

Les peces d’abric que els nens/es porten al llarg del curs han de portar una beta cosida, d’uns 15cm de llargada, per poder-la penjar amb comoditat.

Jaquetes, xandalls, caçadores, abrics, etc… han d’estar marcades amb el nom.

Les bates també han de portar el nom i la beta per penjar-les.

Xandall

L’escola i l’AMPA han treballat plegats per aconseguir que els alumnes de l’escola puguin tenir a la seva disposició un xandall i roba esportiva dissenyada especialment per a l’Escola per a realitzar les activitats de l’escola i les activitats extraescolars.

Portar el xandall és optatiu però molt recomanable.

Podeu demanar més informació i fer les comandes a l’AMPA, dins el seu horari d’atenció al públic.

MENJADOR

El menjador és gestionat per l’empresa SANED. Telèfon de contacte: 93 790 40 93.

Podeu trobar tota la informació a la secció específica del menjador

L’AMPA

No s’ha de trucar al telèfon de l’escola per a qüestions relacionades amb l’AMPA.

L’AMPA col·labora amb l’escola:

  • gestionant l’acollida de matí de 7.45 a 9h.
  • organitzant el servei gratuït d’acollida de tarda (guarderia) per als nens/es que els seus pares/mares assisteixen al taller de famílies del parvulari o reunions.
  • organitzant múltiples activitats extraescolars.
  • organitzant el sopar i la festa de final de curs.
  • organitzant jornades esportives, etc.

Les inscripcions de les activitats que organitza l’AMPA es fan al despatx de can Josep (antiga casa del conserge entrant pel barri principal del Rial).