Consell Escolar

El Consell Escolar d’un centre educatiu és l’òrgan de participació de la comunitat educativa.

Actualment els pares i mares membres del Consell Escolar són:

Gemma Martí ( en representació de l’AMPA)

Alfonso Bujan, Raül Rancé i David Fernández (baixa): elegits en les votacions del novembre del 2014

Ignasi Molin, Eva Franco, elegits en les votacions del novembre del 2016.

Hi ha sis pares/mares que formen part del Consell Escolar. Un representant de les famílies el nomena l’AMPA en representació d’aquesta associació i els altres cinc surten elegits de les votacions que es fan cada dos anys.

Unes eleccions s’elegeix el dos candidats més votats i en les següents eleccions els tres candidats més votats, i així successivament. Es poden presentar com a candidats tots els pares, mares i tutors o tutores legals dels alumnes actualment matriculats. Poden votar el pare i la mare de cada alumne, o tutor o tutora legal, llevat que la pàtria potestat estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual només aquest té dret de vot.

L’escola i l’AMPA fan difusió de les dates en què hi ha les eleccions i els pares i mares interessats a presentar-se com a candidats per a ser elegits han de presentar la sol.licitud pertinent a la direcció de l’escola.

Les properes eleccions seran a la tardor del 2018 . Els interessats a presentar-vos com a candidats per ser elegits estigueu atents a la informació que farem arribar.