English

L’anglès a l’escola arrenca a P5 ,tot i que a P3 i P4 ja fan un petit tastet a l’ambient d’art, i durant tota l’etapa educativa fins acabar la primària canvien tant la manera com treballem com els objectius a assolir.

A P5 treballem sempre de forma oral i lúdica de manera que poc a poc anem assolint vocabulari bàsic. Per tal que aquest aprenentatge també sigui significatiu i aplicable pels alumnes, dediquem una estona cada setmana a fer les rutines de bon dia en anglès. L’objectiu principal d’aquesta etapa és que els alumnes entrin en contacte amb la llengua estrangera i sobretot establir el llenguatge vehicular bàsic a l’aula (expressions i vocabulari).

Més endavant, a cicle inicial, continuem treballant de manera oral majoritàriament tot i que poc a poc anem introduint la paraula escrita fins a acabar a segon escrivint ja una mica més. Durant aquesta etapa també continuem fent algunes rutines en anglès (bon dia, temps, data) i a més, tenim l’oportunitat de fer alguns tallers de plàstica en anglès amb l’ajut de mares i pares que dominen la llengua. Els objectius d’aquesta etapa són establir el vocabulari mínim de comunicació i familiaritzar-nos amb les estructures gramaticals que farem servir a l’aula. Un altre objectiu molt important d’aquesta etapa és potenciar la comprensió oral per tal de facilitar els aprenentatges més endavant.

Ja a cicle mitjà, comencem a treballar l’anglès posant tant d’èmfasi a la part oral com a l’escrita. Un cop arribem a tercer augmentem les hores d’exposició d’anglès setmanals pel fet que a més de l’anglès curricular, també afegim una sessió setmanal en mig grup per treballar l’e-twinning (a través de l’associació per amb una escola europea es desenvolupa un projecte en comú). En aquesta etapa establim les estructures gramaticals bàsiques de comunicació tant de manera oral com escrita. També posem molt d’èmfasi en l’expressió oral dels alumnes i sobretot de manera vehicular dins l’aula per tal que sigui de forma significativa.

A cicle superior no continuem amb el projecte d’e-twinning però introduïm una sessió setmanal d’anglès oral amb grup reduït per millorar-ne la comprensió i l’expressió. En aquesta etapa utilitzem i reforcem els aprenentatges anteriors per tal d’elaborar ja estructures de comunicació més complexes, tant de manera oral com escrita.