Projecte Interdisciplinar d’escola

El Projecte Interdisciplinar és aquell projecte d’escola que compatim plegats. Ens acompanya tot el curs i ens vincula amb el nom de cada aula tutorial, en la recerca, en conèixer una mica més d’aquells aspectes que ens lliguen. Generalment són temes amplis que ens permeten fer un treball global en tots els cursos, des d’Infantil fins a 6è.

Aquest curs a l’escola parlem de flora i fauna, ens endinsem a l’entorn més immediat amb el lema Vida a la Riera.

Aquest tema embolcalla tota l’escola des del primer trimestre fins a final de curs. A més, també genera participació amb la resta de comunitat educativa. El WorkTeam (mares i pares voluntaris) gestiona cada any una activitat relacionada amb el projecte i tot plegat acaba sent curs rere curs, una riquesa educativa.

 

Nom de les classes

Noms_classes_LesPlantes.odt