El servei d’acollida

A l’etapa d’Educació Infantil s’ofereix el servei d’acollida per a tots els alumnes que tinguin germans a l’etapa de Primària.

Per tant, els nens estaran sota la supervisió d’un mestre o mestra de l’escola fins a les 13:00h al matí, i fins a les 17:00h a la tarda. Per tant l’acollida és de 12:30 a 13:00 i de 16:30 a 17:00 hores.

*Només es podran acollir al servei d’acollida aquells alumnes que tinguin germans a Ed. Primària, per tal d’equiparar l’horari de sortida de l’escola.