Instal·lacions

INSTAL.LACIONS

La nostra escola és d’una sola línia, situada en un sol edifici on es troben tots els equipaments. Al mateix temps, l’escola disposa de totes les accessibilitats per a alumnes amb mobilitat funcional.

Si vols fer un tomb per les aules i instal·lacions, clica a cada planta.

·

screen-capture-7

·

http://www.escolaitacabadalona.cat/p/planta1.html

 ·

http://www.escolaitacabadalona.cat/p/planta2.html