Recordeu seguir-nos al Telegram

Telegram és una aplicació de missatgeria instantània. A l’escola ens hem iniciat amb aquesta APP com a mitjà de difusió ràpid i efectiu entre l’escola i les famílies. Només us heu de descarregar l’APP des del Google Play Store o Apple Store, cercar el grup/grups que us interessin i afegir-vos.

Recordar que no podreu enviar missatges, serà l’equip docent l’encarregat de difondre la informació.

Disposem d’un canal general: Mestre Ignasi Peraire

Canal de cicle inicial: Cicle Inicial MIP

Canal de cicle mitjà: Cicle Mitjà MIP

Canal de 5è curs: MIP5curs19_20

Canal de 6è curs: mip6e