Procés de creació TAC

En aquest article us presentem un petit vídeo que mostra el procés de creació del projecte de l’àrea de Cultura Digital.

L’alumnat de sisè amb el tema central de la Realitat Virtual, ha creat una presentació de diapositives en l’entorn G-Suite. La seva tasca ha estat investigar les premisses que se’ls demanava i elaborar el contingut, tant escrit com audiovisual i tot això, seguint uns indicadors i emprant unes funcions mínimes que s’havien pactat amb anterioritat.

Un cop la presentació ha estat acabada, s’ha dut a terme l’exposició oral a la resta de companyes i companys, que han estat les i els encarregats de valorar de manera constructiva la tasca realitzada mitjançant una rúbrica d’avaluació.

Aquest aprenentatge globalitzat ens permet desenvolupar diferents habilitats gràcies a la interacció entre diferents àrees.