Tallers

A l’escola cada alumne/a és única i per això apostem per un treball integral que permeti desenvolupar les intel·ligències múltiples. Una bona manera de fer-ho és a través de tallers, on l’alumnat és l’encarregat de resoldre una sèrie de reptes per aconseguir un objectiu final.

Els tallers ens aporten dinamisme, cooperació, motivació, autonomia, aprenentatge per assaig i error, creativitat i sobretot permet que tots els i les nenes estiguin inclosos dins l’activitat.

 

Procés de creació TAC

En aquest article us presentem un petit vídeo que mostra el procés de creació del projecte de l’àrea de Cultura Digital.

L’alumnat de sisè amb el tema central de la Realitat Virtual, ha creat una presentació de diapositives en l’entorn G-Suite. La seva tasca ha estat investigar les premisses que se’ls demanava i elaborar el contingut, tant escrit com audiovisual i tot això, seguint uns indicadors i emprant unes funcions mínimes que s’havien pactat amb anterioritat.

Un cop la presentació ha estat acabada, s’ha dut a terme l’exposició oral a la resta de companyes i companys, que han estat les i els encarregats de valorar de manera constructiva la tasca realitzada mitjançant una rúbrica d’avaluació.

Aquest aprenentatge globalitzat ens permet desenvolupar diferents habilitats gràcies a la interacció entre diferents àrees.

Comencem!

Una de les competències bàsiques de l’àmbit de Cultura Digital és “Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge” i volem assolir-la.

El curs anterior, vam apostar per incloure dins del projecte de centre, l’ús de l’entorn G-Suite. Entre les possibilitats d’aprenentatge que ens oferia, la que més ens va cridar l’atenció, va ser que cada alumn@ tenia el seu propi compte, amb la seva documentació ben arxivada i que s’anava guardant automàticament, evitant pèrdues i d’altres problemes amb què ens trobàvem habitualment a l’aula.

La valoració va ser molt positiva i per això, aquest any continuem apostant pel canvi. Durant les primeres sessions del curs, l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior, ha estat gestionant l’usuari i la contrasenya personal del compte G-Suite, ha esborrat tot el correu innecessari i ha creat carpetes en el seu Drive, diferenciades per colors. Aquestes carpetes les distribuïm per cursos: en una arxivem tot el contingut del curs anterior i l’altra la preparem per organitzar totes les tasques que s’aniran elaborant al llarg del curs.

Amb tot això, aconseguim que l’alumnat agilitzi el procés de treball i accedeixi de manera molt més fàcil a la seva carpeta personal, fet que els dóna molta seguretat a l’hora de treballar de manera individual.

El procés de creació digital, ja comença al MiP 😉

El nostre entorn proper

L’alumnat de quart comença un nou projecte d’indagació, aquest cop sobre el seu municipi.

Tots i totes descobriran quin és la funció de les diferents associacions de Mollerussa, qui les presideix i on estan situades, entre d’altres.

L’objectiu de treballar l’entorn proper és fomentar l’arrelament al territori i si a més a més, aquest treball va acompanyat de les noves tecnologies, augmenta la motivació i els resultats aconseguits són molt satisfactoris!

Continuem creant i compartint documents en l’entorn virtual G-Suite!