Llibres, material escolar i sortides

COM COMPRAR ELS LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR?

Aquest curs escolar es consolida la modalitat de pagament de llibres i material escolar amb l’AMPA.

Tota la informació de preus es reparteix el mes de juny i el mes de setembre es fa UN ÚNIC PAGAMENT de material i llibres per TOT EL CURS escolar.

QUI NO COMPRA ELS LLIBRES A L’AMPA

Les famílies que NO han fet aquest pagament conjunt hauran de fer un ingrés pel material escolar i els llibres socialitzats a L’ESCOLA.

A més l’alumne haurà de portar el material que es demana de cada curs (quaderns, llibretes, carpetes,…)

  • EDUCACIÓ INFANTIL

    Material d’aula: 65 (inclou agenda) aportats per les famílies directament al compte de l’escola.

  • EDUCACIÓ PRIMÀRIA

    Material complementari i plàstica: 41 € (inclou agenda) aportats per les famílies directament al compte de l’escola.

FORMA DE PAGAMENT:

1) Anar a “La Caixa”

2) Ingressar els diners al número de compte: 2100 8161 2423 0005 9564

3) On posa Concepte escriure-hi:

– Material escolar.

– Escola El Gegant del Rec.

– Nom del nen i curs.

4) DONAR EL REBUT A LA MESTRA

EXCURSIONS D’INFANTIL I PRIMÀRIA

El pagament es farà mitjançant un codi de barres al caixer de La Caixa.

Els tutors repartiran la circular amb tota la informació, juntament amb el preu de la sortida, unes setmanes abans.