Instal·lacions

L’escola consta d’un únic edifici en el que es distribueixen totes les instal·lacions d’ús escolar. Disposa de deu aules de P3 a 6è, biblioteca, aula d’informàtica, sala d’usos múltiples, sala de psicomotricitat, sala dels somnis, aula d’acollida, aules per desdoblament, aula de música i aula d’anglès.

Pel que fa a espais de joc, en disposa de dos: un per infantil i un pati gran format per dues pistes, una de bàsquet i una de futbol. El centre disposa de servei de cuina i menjador.