L’AMPA és l’associació de pares i mares d’alumnes que, voluntàriament, s’organitza per participar a les activitats de l’escola. La voluntat de l’AMPA és promoure la participació de les famílies en el centre educatiu i treballar amb l’escola per l’educació integral dels nostres fills i filles.

Els principals objectius són:

 • Fer de pont entre les famílies i l’escola.
 • Col·laborar amb l’Equip directiu i el professorat en tot el que
  calgui.
 • Ser la veu de les famílies al Consell Escolar.
 • Promoure i organitzar activitatas complementàries dins del
  marc de l’escola.
 • Ajudar l’escola en la compra de material i la millora dels
  equipaments.

L’horari de l’AMPA és:

Dimarts i divendres de 16,30 a 17h.