Projecte educatiu de centre

 • Un projecte dinàmic que evoluciona a partir de la reflexió conjunta

  Al Baldomer Solà creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, la seva capacitat de sorprendre’s i investigar, la seva capacitat de construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals.

  Al Baldomer Solà els nens i les nenes:

  • En els ambients d’aprenentatge de lliure elecció i en els espais  troben entorns on desenvolupar les seves potencialitats.
  • Aprenen a aprendre amb projectes.
  • S’agrupen en petits, mitjans i grans. La barreja d’edats diferents dins d’una mateixa etapa afavoreix l’aprenentatge i la cooperació entre infants.
  • Descobreixen el gust pel llibre i la lectura.
  • Viuen les tradicions pròpies de la seva cultura.
  • Vinculen els aprenentatges que fan a dins de l’escola amb els que es fan a fora.

  El Baldomer Solà és una escola on:

  • Oferim un acompanyament respectuós que permeti que cada infant se senti acollit i estimat, que pugui SER.
  • L’acció, l’experimentació, la manipulació, la investigació i la descoberta són la base de l’aprenentatge.
  • Els nens i nenes són protagonistes del seu propi aprenentatge.
  • Els nens i nenes aprenen a conèixer-se i a relacionar-se amb els altres a través de diferents tipus de llenguatge (visual, plàstic, verbal, musical…)
  • Tota la comunitat educativa creixem i aprenem junts.
  • Aprenem a viure i a la vegada aprenem a conviure.
  • La cura i el respecte pel medi ambient defineixen la nostra manera de fer

 

Des de l’institut-escola volem despertar el desig per conèixer, per saber, per comunicar. Un infant competent serà aquell que sigui capaç d’incorporar els seus sabers i habilitats per poder actuar i prendre decisions en situacions diverses i quotidianes.

El nostre institut-escola acaba d’obrir les portes i estarà en permanent construcció. Des del seu principi, pel fet de ser centre de nova creació que any rere any incorporem nou alumnat, noves famílies i nous mestres, i sobretot, perquè el nostre és un projecte dinàmic que evoluciona a partir de la reflexió conjunta i l’anàlisi de la nostra pràctica.