Salut

 • Medicaments

Com a norma general a l’escola no s’administraran medicaments, atès que no és el lloc més adient. Per tant, cal que us organitzeu de manera que el subministrament no coincideixi amb l’horari escolar. En el cas que sigui realment imprescindible subministrar el medicament a l’escola, cal:

  1. Portar el medicament a Consergeria (no a l’aula).
  2. Adjuntar la recepta mèdica on s’especifiqui la dosificació i l’horari d’administració.
  3. Complimentar l’autorització corresponent.

 

 • Malaltia

Quan un nen o nena manifesti símptomes de malaltia durant la jornada esco

lar que, a consideració de les persones responsables, ho aconselli, es contactarà amb la família perquè se’n faci càrrec i l’alumne pugui ser adequadament atès.

 • Accidents

En cas d’accident (sempre a consideració de les persones responsables però amb un criteri de precaució), si és de caràcter menor i no requereix atenció especial s’informarà a la família. Quan revesteixi més importància es contactarà amb la família per a què se’n faci càrrec. Si no es pot contactar o no poden fer-se càrrec en un temps prudencial es contactarà amb els serveis d’urgències i es seguiran les seves instruccions. En cas d’accident greu, primer de tot, s’informarà al serveis d’emergències mèdiques i, a continuació, es contactarà amb la família. La direcció del centre coordinarà totes les actuacions que s’hagin d’emprendre en aquests casos, però sempre és prioritària l’atenció a l’alumne/a i el contacte amb els serveis d’urgència.

 • Normes bàsiques d’higiene i salut

No s’acceptarà l’entrada a l’escola de cap nen/a quan presenti:

  • Brutícia o manifesta manca d’higiene.
  • Febre (Temperatura superior a 37,5 C axil·lar)
  • Diarrea líquida o amb sang.
  • Estomatitis (infeccions i nafres a la boca).
  • Erupcions i altres alteracions a la pell (excepte si porten l’informe del pediatre especificant que no són contagioses)
  • Conjuntivitis purulenta sense tractament.
  • Parasitosi intestinal (cucs, llambres…) sense tractament.

Si durant l’estada a l’escola es detecta febre o símptomes de malaltia en un nen o nena, s’avisarà a la família per tal que el vingui a buscar el més aviat possible. Així mateix es podrà demanar un certificat mèdic per poder acceptar un nen/a després d’haver passat una malaltia infecciosa. No es podrà tornar a l’escola després d’haver tingut febre fins que no hagin passat 24h.

 

 • Vacunacions

L’administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A l’article 10 s’especifica quines són les vacunes que en cada cas s’han d’administrar.

En el Calendari de vacunacions del Departament de Salut, hi ha actualitzades les vacunes que s’administren en cada Estat.  Al nostre alumnat, sempre i quan les fanílies ho autoritzin, venen a vacunar-los a sisè de primària.

 

 • Malalties transmissibles (polls, conjuntivitis,…)

Per tal d’informar a les famílies sobre l’assistència o no dels infants al centre educatiu quan pateixen una malaltia transmissilbe, el Departament de salut, ha publicat unes  uns criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola durant un periode determinat a causa de malalties transmissibles. En aquest document trobareu tots els criteris que seguirem al centre per a l’admissió o no d’alumnat en circumstàncies de malaltia. En el document trobareu els períodes que l’alumnat haurà d’estar sense venir al centre. A continuació us detallem les més freqüents:

  • Pediculosis o POLLS: És una infectació cutànea produïda per polls. S’encomana per contacta de cap amb cap. Quan es detecten a una aula enviem carta de comunicació a les famílies. És molt important revisar el cap del fill/a el mateix dia que arriba la carta. Mesures addicionals: Comprovar regularment l’existència de polls amb una pinta
  • Conjuntivitis: La conjuntivitis és la inflamació de la conjuntiva, una membrana transparent que cobreix part del globus ocular i la porció interna de les parpelles.La conjuntiva conté petits vasos sanguinis que es veuen com unes línies vermelles i primes damunt l’escleròtica (el blanc de l’ull) i que, quan s’inflamen, confereixen un aspecte rogenc a l’ull. Les conjuntivitis solen tenir evolucions benignes que no afecten la visió, però que poden complicar-se si no es tracten adequadament. El període de NO assistència al centre és de 24 hores fins després que s’hagi iniciat el tractament. 

 

 • Col·laboracions externes en matèria de salut:
  • Col·laboració entre el centre i la Fundació IMO. La Fundació IMO i l’Obra Social “la Caixa” van impulsar a principis del 2013 un programa de prevenció de la salut ocular infantil a l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de promoure el diagnòstic precoç de patologies entre aquest col·lectiu i, així, millorar no només la visió sinó també la qualitat de vida de nens en risc d’exclusió social. El 2015 ha suposat la consolidació definitiva del projecte. Un bon nombre d’alumnes del centre han estat atesos i ateses dins de la pròpia escola.
  • Col·laboració amb el programa de revisions bucodentals a la població escolar. Les revisions es realitzen durant el curs escolar a través dels equips d’atenció primària del municipi, d’aquesta manera es garanteix la fiabilitat d’aquesta revisió al poder disposar de l’equip odontològic complet. S’ha centrat en l’alumnat de 1r, i 6è de primària amb l’objectiu principal de millorar la seva salut bucodental.
  • Col·laboració amb el programa Thao. És un programa de prevenció del sobrepès i l’obesitat infantil adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys que pretén mobilitzar a tota la comunitat durant un període de 4 anys amb un objectiu comú: modificar els hàbits alimentaris i l’activitat física del nens i del seu entorn.