Socialització de material

L’escola socialitza material escolar, llibres de consulta, ordinadors, netbooks, tablets, pissarres digitals i altre material pedagògic. Per a poder tenir tot en bones condicions, actualitzat i, sobretot, poder garantir l’accés de tot l’alumnat a tots els recursos, és important el compromís de les famílies en fer efectius els pagaments.

En el projecte de socialització hi participen tots els alumnes de l’escola. La quota anual del curs és de 85€ per a l’alumnat d’infantil i de 110€ per al de primària i ESO, i ha de permetre un fons per a la reposició de llibres.