Pautes d’estil per treballs (ESO)

El conjunt del professorat de Secundària ha considerat que la elaboració de treballs escrits, tant siguin en format digital com en format de paper, han de seguir unes pautes bàsiques que podreu trobar en aquest document. Tot i així pot ser que, en funció de la tipologia del treball o dels objectius que el professorat consideri, puguin ser modificades aquestes pautes.