Pastoral

La Pastoral a les  Escoles  MDP és un eix vertebrador de la nostra tasca evangelitzadora i pedagògica.