Menjador escolar

El menjar i el monitoratge del menjador el realitza l’empresa Multiserveis Ndavant S.L. (Serveis de menjadors escolars i lleure educatiu). amb l’acompanyament de les germanes de la comunitat.

Podeu consultar els menús a continuació:

menu