Mates amb eMAT/onMAT

EntusiasMAT és un programa didàctic-pedagògic per a nens de 3 a 12 anys, basat en les Intel·ligències Múltiples, que treballa les Matemàtiques amb continguts significatius i adaptats a la realitat dels infants. Treballem des de la manipulació,  l’experimentació directa i el joc amb elements de la vida quotidiana perquè els infants facin seus els conceptes  matemàtics i els interioritzin amb profunditat generant coneixement amb sentit per als nens i nenes.