Anglès amb AMCO

Enguany, a l’escola, des de l’àrea d’anglès, hem apostat per un nou mètode d’ensenyament-aprenentatge anomenat AMCO.

El sistema AMCO es fonamenta en tres corrents pedagògics:

  • La Intel·ligència Emocional (IE): la capacitat que tenim les persones per a gestionar, comprendre o usar les nostres emocions.
  • Les Intel·ligències Múltiples (IM); és dir, que per a cada alumne, sigui quina sigui la seva intel·ligència, trobi activitats atractives
  • La Teoria de la Veu Generadora (TVG), la qual explica de quina manera els alumnes aprenen anglès igual que ho fan amb la seva llengua materna.

La comunicació entre la mestra i els alumnes, en tot moment (dins i fora de l’aula) és la llengua anglesa.

Aquest mètode l’hem implantat a l’Educació Infantil i al Cicle Inicial de Primària, amb la idea de continuar progressivament fins a l’ESO