Tothom d’excursió!

Aquest projecte, sorgit de la inquietud del claustre de professors, consisteix en la creació d’un fons solidari on hi pugui participar tota la comunitat educativa. El projecte s’afegeix a totes aquelles actuacions que l’escola, com a institució, ja fa en aquest àmbit de les necessitats socioeconòmiques.

El fons anirà dirigit, fonamentalment, a cobrir les despeses econòmiques d’aquelles sortides i materialescolar bàsic que, a criteri del tutor, tenen més valor significatiu a nivell educatiu. S’utilitzarà un sistema rotatiu de l’alumnat que rep l’ajut.

El projecte va ser presentat i aprovat pel Consell Escolar i l’AMPA.

Aquí ho podeu consultar