L’etapa d’infantil

La finalitat de l’educació infantil en el centre és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
En aquesta etapa s’atendran especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social.
En el nostre centre s’imparteix el 2n cicle d’Educació Infantil: INF3 , INF4 , INF5