Available courses

Aprenentatge de la Matèria

aPRENETATGE DE LA MATÈRIA DE mATEMÀTIQUES

Aprenentatge de Matemàtiques de 2n d'ESO

Curs d'aprenentatge de Matemàtiques de 1r d'ESO

Materials d'aprenentatge del 2n d'ESO de Ciències Socials

Aprenentatge de les Ciències Socials de 1r d'ESO

Espai d'aprenentatge d'EF de 4t d'ESO

Espai d'aprenentatge de 2n d'ESO

Espai d'aprenentatge de 1r d'ESO

Espai d'aprenentatge de 3r d'ESO.

Espai d'aprenentatge del català a 1r d'ESO

Espai d'aprenentatge del català a 2n d'ESO

Espai d'aprenentatge del català a 3r d'ESO

Espai d'aprenentage del català a 4t d'ESO

Material d'aprenentatge de l'assignatura de Cultura Clàssica

Curs d'aprenentatge de Llatí

Sessions d'aprenentatge de Nodes: espai web de l'escola

Espai d'aprenentatge per l'alumnat nou a l'ESO