Equip directiu

Direcció mailblau 

Martí Sánchez Pedra mailblau

Equip Directiu mailblau

Roser March i Puigoriol, Montse Azcárate de la Pinta, Maria Josep Guerrero Bruguera, Angel Rivera Puig, Sebastià Mas Molina, Martí Sánchez Pedra, Gna. Janneth Colindres