Història de MDP-Assís

L’Escola “Divina Pastora” de Premià de Mar va ser  fundada l’1 de gener de 1888 per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, congregació religiosa fundada pel Beat Josep Tous. En un primer moment, la Comunitat i el Col·legi van ocupar dues cases a tocar de l’actual escola, al Carrer Sant Cristòfol, nº35. L’any 1902 es va començar la construcció de l’actual edifici de senzill i bell estil modernista, el qual es va inaugurar l’any 1905.

Durant la Guerra Civil, 1936-1939, la Comunitat Educativa va viure moments de moltes dificultats, les Germanes van haver d’abandonar la casa, però l’edifici és va salvar, ja que la Generalitat Republicana el va reobrir amb el nom “d’Escola Nova Reunificada”. El 1939, les Germanes van recuperar la casa i van obrir de nou el Col·legi “Divina Pastora”, tal com el recorden encara els ex-alumnes més grans.

El curs 1974-75 el Departament d’Ensenyament, va aprovar el canvi de nom que es va sol·licitar, i així va passar de “Col·legi Divina Pastora” a “Escola Assís”.

A la dècada dels 70 hi va haver una davallada d’alumnes, la qual cosa va provocar el tancament de la Primària, quedant solament el Parvulari. L’associació de Pares es va implicar fortament i va crear una junta rectora per gestionar i promocionar l’escola.

El curs 1978-1979, es va poder obrir novament la EGB, el 1983 es va començar la construcció del nou edifici i al curs 1985-86 es va poder estrenar l’edifici nou i completar els vuit cursos d’EGB. Aquí també va finalitzar la tasca de la junta rectora.

A l’any 1995, per poder oferir els estudis de la Secundària Obligatòria, es va necessitar una nova ampliació que va consistir en afegir una planta més a cada edifici. La primera promoció de 4t d’ESO va ser el curs 1996-1997.

L’escola Assís és una escola catalana, concertada i religiosa. És un centre d’una línia que imparteix els nivells d’educació infantil, primària i secundària. Pel que fa el número d’alumnes n’hi consten 350 i 33 professionals (mestres, professors/es i PAS). Hi ha un 13% dels alumnes que són d’origen immigrant. El nivell general socioeconòmic de les famílies és mitjà, però també cal destacar una presència moderada de famílies (de dos a quatre per aula) amb dificultats importants en aquest àmbit.