Horaris confinament

Davant la situació pandèmica que vivim es poden donar les següents circumstàncies:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

  • confinament individual: un estudiant pot quedar confinat a casa seva.

Un cop l’escola rep la informació sobre el confinament d’un alumne, el tutor/a es posarà immediatament en contacte amb l’alumne i la seva família. En aquests casos l’alumne ha d’estar atent al seu correu escolar i al Classroom. El professorat es comunicarà amb ell o ella per aquest mitjà. Si el docent considera adient una videotrucada li farà saber via correu electrònic. Per altra banda, l’alumnat pot contactar sempre que ho necessiti per correu electrònic amb el professorat. Cal tenir present que el professorat continua amb la seva docència presencial habitual i, per tant, només pot disposar de les hores no lectives per a poder contactar.

  • confinament parcial: una classe queda confinada.

En aquest cas l’alumnat haurà de connectar-se per fer la classe corresponent segons l’horari que teniu a continuació (cliqueu a sobre del curs). La primera videotrucada sempre tindrà caràcter tutorial i es farà durant el primer dia de confinament. A partir del segon dia, començarà l’horari previst. L’escola ha de conjugar l’horari de la classe confinada amb el dels alumnes que segueixen presencialment el curs. D’altra banda, l’alumnat ha d’assistir a totes les videotrucades i ser puntual de la mateixa forma que ho és en el format presencial.

Secundària Primer Segon Tercer Quart
  • confinament total: tota l’escola o etapa està confinada.

Si és aquest el cas l’alumnat seguirà el mateix horari que en el cas del confinament parcial.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  • Confinament individual: un estudiant pot quedar confinat a casa seva.

Un cop l’escola rep la informació sobre el confinament d’un alumne, el tutor/a es posarà immediatament en contacte amb la seva família per acordar el pla de treball més adient. Per altra banda, l’alumnat pot contactar sempre que ho necessiti per correu electrònic amb el professorat. Cal tenir present que el professorat continua amb la seva docència presencial habitual i, per tant, només pot disposar de les hores no lectives per a poder contactar.

  • Confinament parcial: una classe queda confinada.

En aquest cas l’alumnat haurà de connectar-se per fer la classe corresponent segons l’horari que teniu a continuació (cliqueu a sobre del curs). La primera videotrucada sempre tindrà caràcter tutorial i es farà durant el primer dia de confinament. A partir del segon dia, començarà l’horari previst.

Cal recordar que l’escola ha de conjugar l’horari de la classe confinada amb el de les classes que segueixen presencialment el curs. L’alumnat ha d’assistir i ser puntual de la mateixa forma que ho és en el format presencial.

Primària Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè
  • Confinament total: tota l’escola o etapa està confinada.

Si és aquest el cas l’alumnat seguirà el mateix horari que en el cas del confinament parcial.