“Un Mar de Mates”

Des dels diversos Grups de treball a+a+ (grups d’innovació en didàctica de les matemàtiques a Infantil, Primària i Educació Especial) de Rosa Sensat, un any més, hem ofert una nova Jornada d’Intercanvi d’experiències matemàtiques.

Enguany la VIIIa Jornada “a+a+” s’ha celebrat a l’escola Marinada de El Masnou i ha estat coordinada pel grup “a+a+ Maresme”, on l’Escola Assís hi té una representació i un compromís de creixement i evolució en el camp de les matemàtiques.